DNA testi ücreti ve babalık testi fiyatları 2020

DNA testi ücreti ve babalık testi fiyatları 2020

Dna testi fiyatları ne kadar?

Türkiye ve tüm dünyada olduğu gibi DNA testi ihtiyaçlar ve bazı olayların nihayete ulaşması açısından yapılması gereken tıbbı bir işlemdir. Ülkemizde 2018 yılında yapılan istatistiklere göre son 3 yılda DNA testi yaptıranların sayısı 3 katına çıkıştır. Uzmanların bu konuda görüşü ise hayli ilginç! Türkiye’de son yıllarda DNA testi yaptıranların çoğunda temel etken gündüz kuşağı programları ve entrika içeren diziler. En çok yapılan DNA testi ise kuşkusuz babalık testi. İkinci sırayı annelik ve kardeşlik ve üçüncü sırayı diğer işlemler takip ediyor. Ancak vatandaşların DNA testi ve süreci hakkında bilgisi oldukça az. Bilinenin aksine babalık testine nazaran annelik ve kardeşlik DNA testleri daha pahalıdır. Sağlık bölümümüzde Türkiye’de ilk DNA testi ne zaman yapıldı? DNA testi, DNA babalık testi fiyatları 2020 güncel ücretleri, DNA testi yapan hastaneler, DNA testi için mahkeme kararı gerekir mi? Devlet hastanesinde DNA testi ücreti ve çok daha fazlası hakkında bilgiler sunacağız.

DNA testi fiyatı ne kadar? DNA testi ücreti ne kadar?

DNA testi fiyatı ve DNA Testi ücretleri yapılacak olan testin türüne göre ve işlemin adedine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda yaptıracağınız DNA testine ilişkin 2020 güncel fiyatları bulabilirsiniz.

Babalık testi fiyatı ne kadar? Babalık testi ücreti ne kadar?

DNA konusunda en çok merak edilen testlerden biri de babalık testi. Babalık testi fiyatı ve ücreti 2020 yılı itibari ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Gaziantep’te ortalama laboratuar ücreti 1.720 TL civarındadır.

DNA testi yapan hastaneler ve DNA testi nerede yapılır?

DNA testi her yerde yapılmamaktadır. Bu nedenle hem Türkiye’de hem de yurtdışından kolayca DNA testi yapacağınız yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Labistanbul
 • Myheritage
 • Gelisimlab
 • Dnacenter
 • Bj-Diagnostik
 • Acibademmobil
 • Prenatest
 • Dnalab
 • 24genetics
 • Babalikdnatestimerkezi
 • Dnatesti
 • Dnagentesti
 • An-ka
 • İntergen
 • Florence
 • Babaliktesti

DNA testi sonuçları ne zaman çıkar?

DNA testleri eskinde aylarca sürmesine rağmen son yıllarda 7 gün hatta ekspres hizmetlerde 24 saat içinde sonuçlandığı da bilinmektedir.

DNA testi için ne gerekli? DNA nasıl yapılır?

DNA testiniz size neyin benzersiz olduğunu ve gerçekte nereden geldiğinizi öğrendiğinizi keşfetme konusunda güçlü bir deneyim sunuyor.  Bu test için çiğnenmiş sakız, sigara izmariti ya da kullanılmış diş fırçası yetiyor.

DNA testi için mahkeme kararı gerekir mi?

Türkiye’de mahkeme kararı olmadan babalık ya da akraba testi yapılamıyor. Türkiye’de ise DNA testlerini İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Adli Tıp Enstitüsü laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Adli Tıp Kurumu’nca yapılan iş ve hizmetlere ait fiyat listesi 2020 güncel

Genel kurul (üst kurullar) ve ihtisas kurulları fiyat listesi

 • 1.Genel Kurul (Üst Kurul) Mütalaa Tanzimi 800 TL
 • 2.Genel Kurul (Üst Kurul) Muayene 125 TL
 • 3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi 550 TL
 • 4.İhtisas Kurulu Muayene 125 TL
 • 5.Odiyogram Testi 100 TL
 • 6.Bera Testi 150 TL
 • 7.Endovizüel KBB Muayenesi 150 TL

Morg ihtisas dairesi fiyat listesi

 • Adli Otopsi 600 TL
 • Ölü Muayenesi 100 TL
 • 3 .Cesetin Morg’da Muhafaza Ücreti (Her Bir Gün İçin) 50 TL
 • 4 .Tahnitleme işlemi 100 TL
 • 5 .Yurt Dışından Gelen Tabutların Açılması 50 TL
 • 6.Analizi Gerektirmeyen İşlerin Rapor Tanzimi 200 TL
 • 7.Kemik İnceleme – Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil 225 TL
 • 8 . Kemik İnceleme – Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü 225 TL
 • 9 .Kemik İnceleme – Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
 • 225 TL
 • 10.Kemik İnceleme – Kemikte Mikroskobik İnceleme 100 TL
 • 11. Kemik İnceleme – Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet) 550 TL
 • 12 .Maserasyon – Bütün Ceset – Entomolojik Yöntem 750 TL
 • 13 .Maserasyon – Vücut Parçası – Entomolojik Yöntem (Parça Başı) 250 TL
 • 14. Maserasyon – Bütün Ceset – Enzimatik veya Kimyasal Yöntem 600 TL
 • 15 .Maserasyon – Vücut Parçası – Enzimatik veya Kimyasal Yöntem 150 TL
 • 16 .Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi 550 TL
 • 17 .Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu) 750 TL
 • 18 .Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel) 1.000 TL
 • 19 .Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital) 1.250 TL
 • 20. Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi 250 TL
 • 21 .Mikroskobik İç Organ Tetkiki (Her Bir Blok ve Preparat) 40 TL
 • 22 .Anadolu İşleri Makroskobik Bütün İç Organ Tetkiki (Her Bir Organ) 50 TL
 • 23.Yağ Embolisi (Her bir Doku için) 150 TL
 • 24. Özel boya (Her bir Preparat için) 100 TL
 • 25 .İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Organ Parçası) 100 TL
 • 26 .Kıl Muayenesi (Her Bir Örnek için) 50 TL
 • 27 .İmmünolojik Yöntemle Uyutucu/Uyuşturucu Analizi 500 TL
 • 28 .Biyolojik örneklerde Alkol Analizi 120 TL
 • 29 .Mikrobiyolojik inceleme 135 TL
 • 30.Abse kültürü 135 TL
 • 31 .Boğaz kültürü 135 TL
 • 32 .Doku-biyopsi kültürü 135 TL
 • 33 .Mantar kültürü 135 TL
 • 34.B.O.S. kültürü 135 TL
 • 35. Gaita kültürü 80 TL
 • 36 .Steril vücut sıvıları kültürü 135 TL
 • 37 .Kan kültürü 120 TL
 • 38 .İdrar kültürü 50 TL
 • 39 .Mikobakteri kültürü 135 TL
 • 40 .VDRL- RPR ( Sitiliz Testi) 20 TL
 • 41 .Gaitada Amib- Giardia aranması 30 TL
 • 42 .Gaitada parazit aranması 30 TL
 • 43.Brucella tüp aglütinasyonu 30 TL
 • 44 .Boyalı mikroskopik inceleme 10 TL
 • 45 .Boyasız direkt mikroskopik inceleme 10 TL
 • 46.Karanlık alan incelemesi 10 TL
 • 47.Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber- Widal) 30 TL
 • 48.Treponema pallidum hemaglütinasyon 30 TL
 • 49 .Meningokok lateks antijen tayini 100 TL
 • 50 .E. coli Kİ lateks antijen tayini 100 TL
 • 51 .Pnömokok lateks antijen tayini 100 TL
 • 52.H.İnfluenza lateks antijen tayini 100 TL
 • 53.Dışkıda Rota Adenovirüs lateks aglütinasyon testi 50 TL
 • 54 .HBsAg 30 TL
 • 55.Anti HCV (total+IgM) 80 TL
 • 56 .Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag) 50 TL
 • 57.Anti Adenovirüs IgG 50 TL
 • 58.Anti Adenovirüs IgM 50 TL
 • 59 .Anti înfluenza A/B (Eliza) 100 TL
 • 60. Prokalsitonin 50 TL
 • 61.Anti RSV IgG 50 TL
 • 62.BOS IgG (Tek bir virüse spesifik) 75 TL
 • 63.BOS IgM (Tek bir virüse spesifik) 75 TL
 • 64 .İnfluenza A+B hızlı antijen (kart test) 80 TL
 • 65.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA) 90 TL
 • 66.Toksin Antijen 45 TL
 • 67.RSV Antijen 45 TL
 • 68 .İnfluenza A/B Antijen 60 TL
 • 69 .Prokalsitonin 60 TL
 • 70 .Serolojik inceleme (Her bir test için) 150 TL
 • 71.DNA izolasyonu (Her bir biyolojik örnek için) 50 TL
 • 72. Kantitatif RT- PCR (Her bir biyolojik örnek için) 200 TL
 • 73.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla – Her Bir Grup İçin) 100 TL
 • 74. Entomolojik inceleme 125 TL

Biyoloji ihtisas dairesi fiyat listesi

 • 1 .DNA Testi (Olay Yeri Örneği, Materyal Başına) 700 TL
 • 2 . DNA Testi (1 Kişi veya 1 Doku İçin) 700 TL
 • 3 .Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme 175 TL
 • 4. Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme (Materyal Başına) 125 TL
 • 5 .Kart Test Yöntemi İle İnsan Kanı (Hemoglobin) İncelemesi (Leke Başına) 40 TL
 • 6 .Kaıt Test Yöntemi İle Meni Lekesi İncelemesi (Leke Başına) (PSA Tayini) 40 TL
 • 7 .Kart Test Yöntemi İle Tükürük Lekesi İncelemesi (Amilaz Tayini) 40 TL
 • 8 .Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu ve Miktar Tayini 750 TL
 • 9. Kart test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(Test başına)(amilaz tayini) 25 TL
 • 10.Kimyasal Yöntem İle Meni Lekesi İncelemesi (Leke Başına) 25 TL
 • 11.Lazerli Mikrodiseksiyon Yöntemi İle Mikroskopik İnceleme (Leke Başına) 200 TL
 • 12 .Mikroskopik İnceleme (Leke Başına) (Fotoğraflı) 80 TL
 • 13.Mikroskopik İnceleme (Leke Başına) (Normal) 40 TL
 • 14.Mitokondrial DNA İncelemesi 800 TL
 • 15 .Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi 550 TL
 • 16 .Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi 100 TL
 • 17.UV Işık Yöntemi İle Meni Lekesi İncelemesi 50 TL
 • 18.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti v.b.) 300 TL
 • 19.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme 100 TL
 • 20.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme 100 TL
 • 21.Tüm Mitokondrial DNA Genomu (NGS Teknolojisi) 1.000 TL
 • 22.SNP Analiz İle Fiziki Kimliğin Tespiti (NGS Teknolojisi) 1.000 TL

Kimya ihtisas dairesi

Gıda ve çeşitli maddeler şubesi fiyat listesi

 • 1.Sular,buzlar ve maden suları 100 TL
 • 2.Süt ve sütle ilgili mamüller 100 TL
 • 3.Et, balık ve bunların mamülleri 100 TL
 • 4.Hayvan ve balık yumurtaları 100 TL
 • 5.Hayvan ve balık yumurtaları 100 TL
 • 6.Çorbalar ve mamalar 100 TL
 • 7.Muhtelif maddeler 100 TL
 • 8.Buğday ve diğer tahıl unları ve bunlardan yapılan maddeler 100 TL
 • 9.Şeker,bal ve mamülleri 100 TL
 • 10.Her çeşit tatlılar 100 TL
 • 11.Her çeşit alkollü içkiler 100 TL
 • 12.Kakao ve kahve mamülleri 100 TL
 • 13.Deterjanlı ve deterjansız her çeşit temizlik malzemeleri 100 TL
 • 14.Muhafaza kapları (Ambalajlar) 100 TL
 • 15.Faz-Hidrofıl 100 TL
 • 16.Çay ve çay ürünleri 100 TL
 • 17.İlaç Analizleri 250 TL
 • 18.Sıvılarda Alkol Analizleri 250 TL
 • 19.Diğer (sistematik dışı) Analiz İstekleri 250 TL

Kimya ihtisas dairesi

Narkotik şubesi fiyat listesi

 • Narkotik Madde Analizleri (Her bir narkotik madde için İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID analizleri) 500 TL

Kimya ihtisas dairesi

Toksikoloji şubesi fiyat listesi

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi – PAKET 1 : 20 Olguya kadar. (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme) 750 TL
 • 2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi – PAKET 2: 21 olgu ve üzeri. (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme) 500 TL
 • Sistematik Toksikolojik Analiz (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme) 400 TL
 • 4.Ağır Metal Analizi 700 TL
 • 5. Alkol Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/FID ile analiz) 120 TL
 • 6.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) 175 TL
 • 7. Karboksihemoglobin (COHb) Analizi 100 TL
 • 8.Patlayıcı Madde Analizi 300 TL
 • 9. Hızlandırıcı Madde Analizi 175 TL
 • 10.Siyanür Analizi 175 TL
 • 11. Pestisit Analizi 175 TL
 • 12.Atış Artığı Analizi 275 TL
 • 13. Solunum Havasında Alkol Analizi 20 TL
 • 14.Diğer (Sistematik dışı) Analiz İstekleri 500 TL

Fizik ihtisas dairesi

Adli belge inceleme şubesi fiyat listesi. A- Tek inceleme konusu belge olduğunda ve tek soru sorulduğunda:

 • 1.İmza İncelenmesi 200 TL
 • 2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı) 200 TL
 • 3.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi 200 TL
 • 4.İğfal Kabiliyeti İncelemesi 75 TL
 • 5.Parmak İzi İncelemesi 175 TL
 • 6.Ayak ve Ayakkabı İzi 175 TL
 • 7.Araç Lastik İzleri 175 TL
 • 8.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin) 75 TL
 • 9.Dosya tetkiki 100 TL
 • B- Birden fazla inceleme konusu belge olduğunda ve/veya birden fazla soru sorulduğunda:
 • 1.İmza İncelenmesi 75 TL
 • 2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı) 75 TL
 • 3.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi 75 TL
 • 4.İğfal Kabiliyeti İncelemesi 50 TL
 • 5.Parmak İzi İncelemesi 75 TL
 • 6.Ayak ve Ayakkabı İzi (ilave her belge için) 75 TL
 • 7. Araç Lastik İzleri (ilave her lastik için) 100 TL
 • 8.Sahtecilik ve/veya İğfal Kabiliyeti Sorulan ve Çok Fazla Sayıda Gönderilen (Kağıt Para, Bilet, Kart, v.b) Belgelerde Tane Başına 35 TL
 • 9.Fizik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi 600 TL

Fizik ihtisas dairesi

Balistik şubesi fiyat listesi

 • 1.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin 125 TL
 • 2.Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)125 TL
 • 3.Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına) 50 TL
 • 4.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)200 TL
 • 5.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına) 50 TL
 • 6.Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)125 TL
 • 7.Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına) 50 TL
 • 8.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) 125 TL
 • 9.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) Her İlave İçin Tane Başına 50 TL
 • 10. Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına) 225 TL
 • 11.Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Încelemeler-Delik Başına) 80 TL
 • 12. Parafin Kalıbı İncelenmesi 100 TL
 • 13. Doku ve Cilt İncelenmesi 125 TL
 • 14. Plastik Tapa İncelemesi 80 TL
 • 15. Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik) 125 TL
 • 16. Rapor Tanzimi 125 TL
 • 17. Kurşun Parçası İncelemesi 80 TL
 • 18. İnceleme olmaksızın dosya üzerinden değerlendirme 80 TL
 • 19. Şok Aleti İncelemesi 80 TL
 • 20. Gaz Spreyi İncelemesi 80 TL
 • 21. Metalik Cisim İncelemesi 80 TL
 • 22. Fotoğraf Çekimi ve CD’ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili) 70 TL
 • 23. Ası Materyali 100 TL
 • 24. Kurşun Nüve İncelemesi 90 TL
 • 25. Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi 125 TL
 • 26. Dosya Tetkiki 100 TL
 • 27. Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması 100 TL
 • 28. Atış Altıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına) 50 TL
 • 29. 5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi 100 TL
 • 30. 5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına) 50 TL
 • 31.Namlu içinin Endoskopik İncelenmesi 50 TL
 • 32.Tetiğe Uygulanacak Kuvvet ölçümü 50 TL
 • 33. 5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi 100 TL
 • 34. 2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi 100 TL

Fizik ihtisas dairesi

Adli astronomi şubesi fiyat listesi

 • Güneş ve Ayın, Doğuşu ve Batışı, Ayın Yaş Durumunun Tespitine Dair Gün ve Saatlerin Tespiti (Her tespit başına) 100 TL

Fizik ihtisas dairesi

Elektron mikroskobu laboratuarı fiyat listesi

 • 1.Numune Hazırlama (SEM) 100 TL
 • 2. İnceleme ve Değerlendirme (SEM) 250 TL
 • 3. Kalitatif Analiz (SEM ve EDS) 250 TL
 • 4.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS) 150 TL
 • 5. Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin) 270 TL
 • 6. Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)410 TL
 • 7.-Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS) 300 TL
 • 8. Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS) 400 TL
 • 9.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü) 150 TL
 • 10. Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (ilave Her Bir Görüntü İçin) 50 TL
 • 11. SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü) 200 TL
 • 12. SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin) 50 TL
 • 13.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi 50 TL
 • 14. Rapor Tanzimi 100 TL
 • 15. Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin) 300 TL
 • 16. Atış Artığı Analizi (Tekli Stup İçin) 50 TL

Adli Bilişim İhtisas Dairesi Fiyat Listesi

 • 1.Server (sunucu) Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 2. Masaüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet, 500 Gb’ye kadar) 450 TL
 • 3. Masaüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet, 500 Gb – 1 Tb) 750 TL
 • 4. Dizüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 5. Apple Marka Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar Adli Bilişim İnceleme Hizmeti 450 TL
 • 6.CD/DVD İnceleme (1 adet) 100 TL
 • 7. Hafıza Kartı, Flash Bellek İnceleme (1 adet) 250 TL
 • 8. Cep Telefonu+SIM Kart Kopyalama Hizmeti (Smartphone Dahil-1 Adet) 200 TL
 • 9. SİM Kart Kopyalama Hizmeti (PIN ya da PUKİ Kodu Verilmesi Şartı ile-1 Adet) 250 TL
 • 10. Tablet Bilgisayar Kopyalama Hizmeti (1 Adet) 200 TL
 • 11. Akıllı Telefon Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet) 400 TL
 • 12. DVR Diski İmaj Alma 200 TL
 • 13. DVR Cihazı İnceleme 500 TL
 • 14. DVR Cihazı Fiziksel ve Elektronik İnceleme 500 TL
 • 15. Fotoğraf Makinası İnceleme 500 TL
 • 16. Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB’ye Kadar) 750 TL
 • 17. Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB’den Fazla, Her 1TB İçin) 750 TL
 • 18. Hard Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 TB’ye Kadar) 750 TL
 • 19. Hard Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 TB’den Fazla, Her 1 TB İçin) 750 TL
 • 20. Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet) 250 TL
 • 21. SD kart, Flash Disk Veri Kurtarma (1 Adet) 400 TL
 • 22. SD kart, Flash Disk Fizksel Veri Kurtarma (1 Adet) 400 TL
 • 23. Diğer Elektronik Cihaz Yazılımsal İnceleme (1 Adet) 500 TL
 • 24. Diğer Elektronik Cihaz Fiziksel İnceleme (1 Adet) 500 TL
 • 25. RAID Yapıda Disk Veri Kurtarma 500 TL
 • 26. Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 27.Tablet Bilgisayar Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 28. Akıllı Telefon Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 29. Tablet Bilgisayar Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet) 500 TL
 • 30. Bir Kişi İçin Konuşmacı Karşılaştırma (En Fazla 10 İnceleme Konusu Ses Kaydı İle)
 • 400 TL
 • 31. Konuşmacı Karşılaştırma (İlave Her Kişi İçin) 400 TL
 • 32. Anlaşılması Güç Kayıtların Analizi (1 Kayıt) 500 TL
 • 33. Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (1 Saate Kadar) 500 TL
 • 34. Mukayese Ses Kaydının Alınması 100 TL
 • 35. Video Dosyalarında Görüntü Karşılaştırma (Bir Kişi) 400 TL
 • 36. Video Dosyalarında Görüntü Karşılaştırma (İlave Her Kişi İçin) 400 TL
 • 37. Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (1 Saate Kadar) 400 TL
 • 38. Fotoğraf Üzerinden Görüntü Karşılaştırma (Bir Kişi) 400 TL
 • 39.Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (1 Saate Kadar) 300 TL
 • 40. Fotoğraf Üzerinden Görüntü İyileştirme (10 Adede Kadar) 300 TL
 • 41. Mukayese Fotoğraf ve Video Kaydının Alınması 70 TL
 • 42. 1 Adet Sabit Disk Kopyalama Hizmeti) (500 GB veya Daha Az Kapasite) 200 TL
 • 43.1 Adet Sabit Disk Kopyalama Hizmeti (500 GB Üzerinde Kapasite 225 TL
 • 44. Hafıza Kartı/USB Flash Bellek/CD-R/DVD Kopyalama (1 Adet) 200 TL
 • 45. Dosya İncelemesi (Her Biri Soru İçin) 150 TL

Trafik ihtisas dairesi fiyat listesi

 • Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini 200 TL
 • Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti 200 TL
 • Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti 200 TL
 • Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti 200 TL
 • 5.Tren Kazalarında Kusur Tespiti 200 TL
 • Hukuk Dosyalarında Kusur+Hasar Tespiti 350 TL
 • Araç Arıza Tespiti 350 TL
 • Motor 200 TL
 • Transmisyon 200 TL
 • Fren 200 TL
 • Araç Üzerindeki Malzemeden Dolayı Tespit 200 TL
 • Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti 200 TL
 • Araçtaki Hasar Tespiti 200 TL
 • Maddi Tazminatın Tespiti 200 TL
 • Dosya Tetkiki 100 TL
 • Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi 600 TL

Gözlem ihtisas dairesi fiyat listesi

 • 1.Rapor Tanzimi 250 TL
 • 2. Günlük Yatak Ücreti 50 TL
 • 3. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi 50 TL
 • 4. Tematik Algı Testi 50 TL
 • 5. MMPİ Kişilik Testi 50 TL
 • 6. WISC-R (Wechseler Çocuk Zeka Testi) 50 TL
 • 7. Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin) 50 TL
 • 8. Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin) 50 TL

Adli tıp şube müdürlükleri fiyat listesi

 • Adli Otopsi 600 TL
 • Adli Muayene ve Rapor 100 TL
 • Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi 100 TL
 • 4.Ölü Muayenesi ve Keşif 100 TL
 • Feth-i Kabir 250 TL
 • Feth-i Kabir ile Sadece Örnek alınması 150 TL
 • Biyolojik Örneklerde İmmünolojik Yöntemle Uyutucu/Uyuşturucu Analizi 500 TL
 • Biyolojik Örneklerde Alkol Analizi 120 TL

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar