• TARİH: 19.04.2019

Şehzade Mehmet Selim Efendi kimdir?

II. Abdülhamid’in en büyük oğlu Mehmed Selim Efendi kimdir? Şehzade Mehmet Selim Efendi kimdir? Şehzade Selim kim?,Şehzade Mehmet Selim kimin oğlu?

Şehzade Mehmed Selim Efendi 11 Ocak 1870 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya geldi. Şehzade Mehmed Selim Efendi aynı zamanda 34. Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid’in en büyük oğludur. Annesinin adı ise Bedrifelek baş kadınefendidir.

  • Mehmed Selim Efendi, 1886 tarihinde Deryal Hanımefendi ile,
  • 1905 yılında Nilüfer Eflakyer Hanımefendi ile
  • 1910 yılında da Pervin Dürrü Yekta Hanımefendi ile Yıldız Sarayı’nda evlenmiştir.

Mehmed Selim Efendi’nin ilk evliliğinden 1887 ytarihinde Emine Nemika Esin isminde bir kızı, ikinci evliliğinden de 1906 yılında Mehmed Abdülkerim Efendi isminde erkek bir evladı olmuştur.

Tarihler ve takvimler 1922 yılını gösterdiğinde artık saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Hanedanı’nın sürgün edilmesiyle birlikte Beyrut’a gitmek zorunda kaldı.

Mehmed Selim Efendi sürgüne gittiğinde I. ferik (orgeneral) rütbesindeydi. Sürgünde Şam‘a yerleşmiştir.

“1925 Şeyh Said kıyamında Diyarbekir Ulu Câmii’nde halife sıfatıyla adına hutbe okundu. İsyanın, Şehzâde’nin çok popüler olduğu Suriye’ye sıçramasını Fransa kanlı şekilde önledi. Mamafih hâdise ile şehzadenin bir alâkası yoktu. Suriye’de çok itibarlı olup halk tarafından Sultan Selim diye anılır; kaldığı eve de Kasrü’l-Melik (Hükümdar Evi) denirdi. Ankara hükûmetinin isteği üzerine Fransızlar tarafından Beyrut’un sayfiyesi Cünye‘ye nakledildi. Yazları Âliye’de otururdu. ”

“Selim Efendi, hanedan mallarını kurtarabilmek için hanedan reisi Abdülmecid Efendi’nin de izniyle 1920-1924 arası Fransa Cumhurreisi olan avukat Etienne Millerand’a umumî vekâlet verdi. Millerand, Ankara’ya müracaat ederek hanedana emlâk-ı hümayundan [yani vaktiyle Sultan Hamid’in şahsî mülkü olup, hükûmetçe el konulan mallardan] sembolik bir yer verilmesini istedi.”

“Buna istinaden La Haye Adalet Divanı‘nda dava açarak Türkiye dışındaki arâzide hak iddia edeceğini bildirdi. Filistin’de 4000 km2 arazi ile Musul petrollerindeki padişah hissesi de bunlar arasında idi. Böylece sürgündeki hanedan perişan hâlinden bir nebze kurtulacak; petrol sebebiyle bu işten Türkiye de kazanacaktı. Ancak Ankara talebi reddetti. Bunun üzerine hanedanın bütün ümitleri mahvoldu.”

“Şehzâde, Cünye’de vefat etti. Cenazesi Şam’a götürülerek Süleymaniyye Câmii hazîresine defnolundu. Şehzâde’nin Abdülkerim Efendi’den başka Emine Nemika Sultan adında bir de kızı vardı.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?